Wow!Silver

Materiály Wow!Silver New Edition jsou určené k výuce angličtiny žáků 4. tříd ZŠ (9-10 let). Na co se v nich můžete těšit, se dozvíte níže.

Video materiál

Video příběhy a video písničky jsou stěžejní součástí setu  pro žáka. Díky jednorázovému aktivačnímu kódu je zaručen přístup k video příběhům a video písničkám po registraci na portálu mywowenglish.com z jakéhokoli přístroje online.

Pracovní učebnice

Každý žák obdrží svou barevnou pracovní učebnici s pečlivě sestavenou směsicí diferencovaných zábavných úkolů
a aktivit, které procvičují všechny jazykové dovednosti
a podporují v rozvoji všechny žákyObrázkový slovník
a netradiční gramatický přehled lehce a hravě seznámí žáky
s novým jazykem vždy v kontextu.

 

Součásti setu pro učitele

 • Pracovní učebnice + video materiál

 • Návod pro učitele
  Publikace se základními informacemi o materiálech a Metodě Wow!, celkový přehled kurzů a mimo jiné i obecná struktura kapitoly rozdělená do 4 týdnů výuky. Poradíme v ní, kdy, co, a jak v hodinách dělat, aby byla angličtina efektivní a přitom zábavná.

 • 103 Obrázkových karet
  Nádherně vyvedené obrázkové karty symbolicky reprezentují význam daného slovíčka nebo fráze. Jsou ideální k použití ve všech 4 klíčových fázích vzdělávacího procesu. Pro snazší orientaci jsou karty na horním okraji opatřeny názvem kapitoly (Unit). V dolní části je napsán název lexikální jednotky pro postupný nácvik čtení a psaní daného slovíčka/fráze.

 • Další součásti setu online na portálech Wow!Academy a MyWow! (viz níže)

Online materiály pro učitele 

(k dispozici na portálech Wow!Academy a MyWow!) 

 • Game Bank
  Přehledný online soubor, kde si podle daných kritérií vyfiltrujete požadovanou hru s jejím popiskem a videem, na kterém je hra zachycena v reálné třídě. Všechny aktivity jsou srozumitelně popsány, včetně seznamu potřebných pomůcek a materiálu, zařazení do klíčové fáze učení a probírané lexikální skupiny.  K dispozici na portále MyWow!

 • Teacher´ s Book
  Metodická příručka pro učitele 
  s doporučenými plány hodin (lesson plans), texty písniček, vypsanou slovní zásobou, jazykovými a gramatickými strukturami jednotlivých lekcí, seznamem aktivit doporučených  pro dané hodiny. K dispozici na Wow!Academy.

 • Class Book
  Celobarevná publikace určená ke společné práci ve třídě je doplňkem souboru interaktivních videoklipů a video písniček. Skládá se z komiksů založených na video příbězích, úkolů a aktivit procvičujících slovní zásobu a gramatické struktury a reálií představujících život nejen v anglicky mluvících zemích. NOVĚ obsahuje více fotek pro lepší propojení s reálným světem.

 • Kopírovatelné doplňkové materiály
  Černobílé obrázky a omalovánky odrážející genderovou a rasovou diverzitu, obrázkový slovník se sebehodnocením, bonusová cvičení, kompletní vypracované plány hodin na téma svátků (Easter, Christmas, Halloween) atd.

 • Testy
  Kniha testů, která je určena k testování a hodnocení pokroku žáků ve všech jazykových dovednostech (včetně mluvení = Speaking) formou individualizovaných a diferencovaných testů. Obsahuje popis metodiky testování a hodnocení, kolekci testů a klíčů, obrazový materiál pro test mluvení atd. 

 • Další vzdělávání pro učitele
  Vzdělávací portál Wow!Academy nabízí zdarma vzdělávací videa pro učitele a metodické tipy, rady a nápady k výuce.

 

 

Zaujaly vás materiály Wow! ?

Podívejte se na ukázky videí pro výukové materiály.

Stačí se zaregistrovat na MyWow!English kliknutím na tlačítko níže.

MyWow

mywowenglish.com

MyWow

Interaktivní portál My Wow! rozhodně stojí za návštěvu. Nejen že zde najdete spousty zábavných videí se Stevem, Maggie a Bobbym, ale díky aplikacím pro Android a iOS si videa pustíte kdykoliv, kdekoliv a bez reklam. No není to super?