Časté dotazy

Zde naleznete odpovědi na nejčastější otázky týkající se materiálů a metodiky Wow!

Znám Steva a Maggie z YouTube, jejich videa používám na obohacení výuky. Má Steve a Maggie ještě něco, co by mi pomohlo udělat z hodin angličtiny zážitek?

 • Rozhodně ano! Videa jsou součástí komplexního výukového materiálu Wow!English, který byl speciálně vyvinut a je zaměřen na výuku angličtiny dětí od 3 do 11 let.

 • Chcete-li učit angličtinu v MŠ a na I. stupni ZŠ zábavnou formou a přitom velmi efektivně, zvolte Wow!English.

Jaké jsou materiály Wow! a co všechno obsahují?

 • Materiály Wow! jsou řadou 8 kompletních setů akreditovaných materiálů a metody pro výuku angličtiny dětí     od 3 do 11 let, tj. 3 barvy/úrovně pro předškolní děti a 5 barev/úrovní pro I. stupeň ZŠ. 

 • Zahrnují Set pro žáka (pracovní učebnice/Workbook a přístup k interaktivnímu video materiálu dané barvy       na portále MyWow! a Set pro učitele (vše, co učitel pro výuku angličtiny potřebuje + silnou metodickou podporu).

 • Jsou skvělé jak pro prezenční, tak pro distanční výuku. Žáci mají přístup k angličtině kdykoli a rodilý mluvčí je jim k dispozici každý den!

Co jako učitel dostanu za materiály?

 • Set pro učitele obsahuje: pracovní učebnici/Workbook, přístup k interaktivnímu video materiálu a soubor her zachycených na videu z reálné třídy Game Bank Online na portále MyWow!, Návod pro učitele a obrázkové karty. Dále pak online: učebnici/Class Book, Teacher´s Book s jednotlivými plány hodin na celý školní rok, Teaching Manual s podrobným popisem metodiky Wow!, Písničky pro učitele, doplňkový materiál jako jsou testy, klíče k cvičením, kopírovatelné materiály, černobílé verze obrázkových karet, pexesa, pohledy, razítka a spoustu dalšího, včetně možnosti zakoupení maňáska Maggie.

 • Pokud je při objednávce dodržen minimální počet zakoupených Setů pro žáky (10 ks od jedné barvy), zapůjčujeme Set pro učitele na daný školní rok zdarma. Nedosáhnete-li na minimální počet, zapůjčíme Set pro učitele na rok za symbolickou cenu. V případě, že s danou barvou materiálu Wow! už nebudete následující rok pokračovat, požádáme vás o jeho vrácení. 

Mohu si zakoupit Set pro učitele a používat ho jako doplňkový materiál při svých hodinách?

 • Bohužel, zakoupit samotný Set pro učitele nelze. Metodika je založená na opakovaném vystavení se cílovému jazyku (díky zhlédnutí videí, ke kterým musí mít přístup každé dítě). Proto je potřeba, aby každý žák měl svůj Set pro žáka (složen z Workbooku a interaktivního video materiálu). 

Jsou materiály Wow! plnohodnotným materiálem nebo pouze doplňkovým?

 • Materiály Wow! jsou plnohodnotným MŠMT akreditovaným výukovým materiálem, který je používán                 na stovkách škol v ČR a stejně tak i v zahraničí (a každoročně se jejich počet zvyšuje).

 • Jsou velmi flexibilní, takže si je každý učitel může přizpůsobit podle potřeb svých a své třídy.

Budu vědět, jak s materiály pracovat?

 • Určitě ano, nabízíme nadstandardní metodickou podporu včetně individuálních školení.

 • Pravidelně pro učitele pořádáme akreditovaná školení a kurzy po celé ČR, dále máme pro učitele připraven vzdělávací portál (Wow!Academy), kde vás formou videí naučíme, jak s materiály Wow! správně pracovat.        Na Wow!Academy také naleznete další doplňkový materiál, který se vždycky hodí. Pokud byste potřebovali pomoct, obraťte se na nás.

Neviděl(a) jsem materiály Wow! v žádném knihkupectví, jak je můžu pro svou školu objednat?

 • Je to tak, Wow!English na policích knihkupectví nenajdete, a to z několika důvodů. Aby byla správně použita metodika Wow!, každý učitel projde školením, ke kterému se může kdykoli vrátit. Zakládáme si také na osobním přístupu k našim klientům, jsme s nimi v kontaktu, vždy k dispozici jak z oddělení obchodu, distribuce, tak             i metodiky.

 • Materiály dodáváme do institucí (jazykové školy, mateřské školy) na základě objednávky od učitele/ředitele.     Do základních škol pak dodává materiály náš výhradní distributor společnost GEOM

 • Máte-li zájem o Wow!English, napište nám na: info@wattsenglish.com.

Jsou materiály drahé?

 • Nejsou. Když porovnáte cenu, kvalitu a množství materiálu, které dostanete, materiál Wow! opravdu drahý není. Děti dostanou pracovní učebnici a přístup na portál s interaktivním video materiálem. Škola dostane Set pro učitele zapůjčený na školní rok zdarma. Pokud chcete změnu k lepšímu, chcete nabídnout svým žákům kvalitní   a efektivní výuku a vysvětlíte-li rodičům, že přispívají na vzdělání svých dětí, rádi materiály uhradí. 

 • Cena materiálů se odvíjí od typu instituce. Rádi Vás informujeme, kontaktujte nás

Co si mám představit pod pojmem "interaktivní materiál"?

 • Interaktivní znamená, že se aktivně zapojí opravdu všichni žáci. Co se týče materiálu pro interaktivní tabule jako takové, ty zatím v nabídce nemáme. Metodicky totiž klademe důraz hlavně na zapojení všech žáků ve třídě, kteří opakují jazykové struktury, aktivně používají jazyk ve hrách a aktivitách, komunikují – interagují. Nemusí čekat, až na ně přijde řada u interaktivní tabule. Zapojují se všichni, často a rádi.

Na čem je založeno vyučování podle metodiky Wow!?

 • Metoda Wow! a učitelé, kteří ji používají, využívají přirozené zvídavosti a hravosti dětí. Vycházíme ze zjištění psycholingvistů a vývojových psychologů, že každý zdravý lidský jedinec je "naprogramovaný" naučit se komunikovat řečí. Díky této schopnosti se například naučíme komunikovat ve své mateřštině. Malé děti se prostě učí jazyk nejpřirozeněji nápodobou a neustálým opakováním (neboli drilem). Veškerý jazyk vnímají v kontextu     a jako přirozený nástroj dorozumění se s okolním světem.

 • Zakládáme tedy výuku na přirozené potřebě komunikovat a bavit se. Hodiny jsou pečlivě naplánované, pořadí    a typ aktivit jsou zvoleny tak, aby se dítě bavilo, udrželo pozornost, přitom jsou ale dodržena pravidla výuky      a její cíle. 

Jsou opravdu tak účinné, jak tvrdíte? Není to jen hraní si?

 • Právě tím, že si dítě hraje, učí se naprosto přirozeně. Při hře má potřebu komunikovat. Osvojuje si anglický jazyk tak, jak si osvojilo svou mateřštinu. Opakováním, hraním si, vystavením se cílovému jazyku. Je to vlastně „škola hrou“ v praxi.

Je vhodné učit anglicky děti už v tak nízkém věku? Není zbytečné vystavovat dítě dalšímu jazyku, když ještě pořádně neovládá ani svůj mateřský jazyk?

 • Psycholingvistické výzkumy dokázaly, že pokud na malé zdravé dítě (od narození do cca 10 let) působíte správnými metodickými postupy, je schopné si přirozeně osvojit několik jazyků zároveň - vytvoří si několik řečových center, mezi nimiž je schopné přirozeně "přepínat". Cizí jazyk se učí stejně přirozeně a bezbolestně jako se naučilo mateřštinu (hrou, nápodobou, opakováním a v situačním kontextu). Na tento základ pak může od cca 10ti let navázat a rozvíjet jej systematicky rozumem.

 • Dítě totiž vychází z momentální potřeby komunikovat a jazyk se naučí přirozeně v konkrétní situaci, nepřemýšlí o jazykovém systému samotném, to nastává později.

Začínáme s angličtinou až od 3. třídy, můžeme učit podle Wow! ?

 • V rámci RVP je angličtina povinná od 3. tř. Můžete tedy bez problémů začít s doporučenou Wow!Bronze v ní. Začátek může být pomalejší, ale děti si brzo zvyknou na "scénář hodin" a poté rychle dělají velké pokroky.

 • Ze zkušeností ale doporučujeme už v 1. a 2. třídě zvolit Wow!English pro volitelný kroužek anglického jazyka     ve volnočasové aktivitě. Dejte dětem šanci vytvořit si kladný vztah k angličtině už od první třídy. Budou to mít pak s nástupem angličtiny jako povinného předmětu výrazně snazší. Pokud však tuto možnost nemáte, můžete samozřejmě začít s Wow! od povinné 3. třídy.  

Není to pro starší žáky (3.-5. třída) příliš dětské?

 • Každá z barev Wow!English splňuje požadavky specifické pro daný věk. V sérii pro MŠ (Wow!Yellow, Wow!Blue, Wow!Red) odpovídají témata i úkoly ve Workbooku věku a psychomotorickým schopnostem/možnostem žáků. To samé platí i pro sérii pro mladší školní věk (Wow!Green a Wow!Orange), kde se žáci postupně seznamují i se psanou formou angličtiny.

 • Sérii pro starší žáky (Wow!Bronze, Wow!Silver, Wow!Gold) spojuje hlavní téma vesmír a Stevův nový kamarád mimozemšťan Bob. Barevnost Workbooku a zajímavá cvičení tak zajišťují lepší udržení pozornosti a motivace k práci s ním. Při tom vždy splňují požadavky Rámcově vzdělávacího programu a mají ministerskou doložku.

 • Vizuální podoba materiálů je tedy cílená na děti. Pracovní učebnice je barevná a pro vnímání dospělého občas chaotická. My ale chceme zaujmout žáky a motivovat je k práci s cvičeními. Které dítě by dalo přednost černobílým tabulkám před veselou barevnou stránkou? 

Jsou materiály Wow! vhodné i pro studenty se speciálními potřebami  učení?

 • Ano, jsou. Právě díky Metodě Wow! se daří krásně začleňovat děti s SPU do kolektivu. Uvolní se při hrách, snáze se pak soustředí na práci s Workbookem, celá metodika jim pomáhá k seberealizaci. Tím, že jde o metodu komunikační, je dítě motivováno k vyjádření se, překonávají se tak bariéry mezi žáky, stírají se mezi nimi možné rozdíly a dosahuje se lepších výsledků ve skupině.

Je Wow!English určené i pro velké skupiny?

 • Materiály Wow! jsou neuvěřitelně flexibilní. Dají se používat jak s malými skupinkami, tak i s celou třídou. Učiteli pouze stačí poupravit si přípravu na hodiny (lesson plan) podle svých potřeb. Nefunguje-li mu z určitých důvodů doporučená hra či aktivita, snadno ji nahradí jinou. V našem Game Bank je spousta her, mezi kterými může vybírat. Videa a písničky mají úspěch u každé skupiny, ať už menší nebo větší. 

Vypadá to jako poměrně živá metodika, nerozdovádí se děti příliš?

 • Metodika Wow! je založena na přirozené zvídavosti dětí, učí se hrou, zkoušením nového a opakováním. Vy jako učitel si vedete hodinu na základě proškolení (tj. dodržujete zásady Metody Wow!) a svých pedagogických zkušeností. Vy jste průvodcem ve světě angličtiny, se kterým vás seznamuje Steve. Jste-li akční, můžete se více přidat do aktivit a her. Máte-li klidnější povahu, naučte děti aktivity podle pravidel a ony je budou hrát pod vaším dohledem. Jste-li hudebně nadaní, vložte do hodin více zpívání (instrumentální a audio verze písniček jsou samozřejmě k dispozici). Baví-li vás divadlo, hrajte více scének. S flexibilním materiálem Wow! si můžete hodiny upravit podle svého.

 • Děti se pod vaším pedagogickým dohledem nerozdovádí. Dodržováním zásad Metody Wow! se daří udržet jejich pozornost delší dobu, uvolní nahromaděnou energii ve hrách a pak se lépe soustředí u klidových aktivit, například u práce s Workbookem.

Je-li Steve na každé stránce a v každém videu, nebude „přeStevováno“?

 • Pokud vybíráte materiály tak, aby bavily Vaše žáky, přeStevováno nebude nikdy :-) . Děti Steva milují a rády si ho pouští doma v rámci domácích úkolů i jen tak pro zábavu.

 

 

 

MyWow

Interaktivní portál My Wow! rozhodně stojí za návštěvu. Nejen že zde najdete spousty zábavných videí se Stevem, Maggie a Bobbym, ale díky aplikacím pro Android a iOS si videa pustíte kdykoliv, kdekoliv a bez reklam. No není to super?