Wow!Bronze New Edition je na svete!

Wow!Bronze New Edition je na svete!

Na základe cenných, praktických pripomienok učiteľov a lektorov, sme vydali novú edíciu obľúbenej pracovnej učebnice určenej pre žiakov 3.ročníka základných škôl s názvom Wow!Bronze New Edition

Obsah výučby s učebnicou Wow!Bronze New Edition, čo sa týka slovnej zásoby, gramatiky a video materiálu, je rovnaký ako v pôvodnej verzii.

Spracovanie novej pracovnej učebnice je prehľadnejšie a usporiadanejšie. Nájdete tu viac miesta pre odpovede žiakov, (miesto na odpoveď je vyznačené bielou farbou a je priestrannejšie než predtým), zadanie úloh je jasne oddelené a texty úhľadne zarovnané do riadkov. Napriek tomu učebnica nestratila nič zo svojej farebnosti a hravosti.

Navyše, nové členenie aktivít prináša menej povinných úloh, takže sa z vašej hodiny nestane maratón vyplňovania písomných cvičení. Zároveň nová učebnica obsahuje viac bonusových úloh, ktorými môžete extra motivovať nadaných žiakov. Úspech na hodine môžu zažiť všetky deti, nielen jazykovo nadané, ale rovnako aj deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami.

Znalosti žiakov odporúčame overovať a hodnotiť pomocou našich testov, ktoré preveria všetky 4 jazykové zručnosti, a to bez zbytočného stresu. Testy po objednaní setu pre žiakov nájdete na Wow!Academy.

Späť na články

MyWow

Interaktívny portál My Wow! naozaj stojí za návštevu. Nájdete tu množstvo zábavných videí so Stevom, Maggie a Bobbym a vďaka našej aplikácii pre Android a iOS si môžete videá prehrať kedykoľvek a kdekoľvek, bez reklám. Super, však?