Často kladené otázky

Tu nájdete odpovede na základné otázky o materiáloch a metodike Wow!

Steva a Maggie poznám z YouTube. Ich videá používam na spestrenie výučby. Majú Steve a Maggie ešte niečo , čo by pomohlo urobiť z hodiny angličtiny skvelý zážitok?

 • Rozhodne! Videomateriály sú len jednou časťou komplexného radu materiálov Wow!English, ktoré boli špeciálne vyvinuté na výučbu angličtiny pre deti vo veku od 3 do 11 rokov.

 • Ak chcete učiť angličtinu v škole zábavným a zároveň efektívnym spôsobom, vyberte si Wow!English.

Aké Wow! materiály sú k dispozícii a čo v nich nájdem?

 • Wow! materiály obsahujú 8 kompletných sérií materiálov a metodiky na výučbu angličtiny pre deti vo veku od 3 do 11 rokov: 3 farby (úrovne) pre deti v predškolskom veku a 5 farieb (úrovní) pre prvých 5 ročníkov základnej školy. Zahŕňajú materiály ako je pracovný zošit, kniha (online), kniha pre učiteľa, interaktívne videomateriály (videoklipy a vieo príbehy), a ďalšie materiály, na ktorých sa podiaľ Steve, rodený Angličan a učiteľ.

Sú materiály Wow! úplnými učebnými materiálmi alebo sú len doplnkovým materiálom, ktorý sa používa na hodinách?

 • Materiály Wow! sú kompletné učebné materiály, ktoré sa používajú v stovkách škôl vo viac ako 25 krajinách sveta.

 • Sú veľmi flexibilné, čo znamená, že každý učiteľ si ich môže prispôsobiť vlastným potrebám a potrebám svojej triedy.

Na čom je založená vyučovacia metóda Wow!?

 • Metóda Wow! a učitelia aj lektori, ktorí ju používajú, využívajú prirodzenú hravosť a zvedavosť detí. Vychádzame zo zistení psycholingvistov a vývojových psychológov, že všetci zdraví ľudia sú “naprogramovaní” naučiť sa komunikovať prostredníctvom reči. Vďaka tejto schopnosti sa napíklad učíme komunikovať v materinskom jazyku. Malé deti sa jednoducho učia jazyk najprirodzenejším spôsobom napodobňovaním a neustálym opakovaním (drilom). Jazyk vnímajú v súvislostiach, ako prirodzený nástroj na pochopenie okolitého sveta.

 • Vyučovanie preto zakladáme na prirodzenej potrebe komunikovať a baviť sa. Hodiny sú starostlivo naplánované tak, aby poradie a druh aktivít deti bavili a udržali ich pozornosť , a zároveň korešpondovali s pravidlami učenia a cieľmi. 

Sú naozaj také účinné? Nie je to len hra?

 • Samotný fakt, že sa deti hrajú, znamená, že sa učia prirodzeným spôsobom. Pri hre potrebujú komunikovať. Angličtinu si osvojujú rovnakým spôsobom ako svoj materinský jazyk. Prostredníctvom opakovania, hry, vystavenia sa cieľovému jazyku. Je to v podstate“učenie hrou” v praxi.

Je to dobrý nápad učiť angličtinu také malé deti? Nie je trochu zbytočné vystavovať deti cudziemu jazyku, keď ešte poriadne neovládajú svoj materinský jazyk?

 • Psycholingvistický výskum ukázal, že ak sa na malé zdravé deti (od narodenia do veku približne 10 rokov) použijú správne metodické postupy, sú schopné prirodzene sa učiť niekoľko jazykov súčasne - vytvoria si niekoľko jazykových centier a dokážu medzi nimi “prepínať”. Cudzí jazyk sa učia rovnakým a bezbolestným spôsobom, ako sa naučili svoj materinský jazyk (hrou, napodobňovaním, opakovaním a v situačnom kontexte). Na to potom môžu nadviazať a rozvíjať ho od veku približne 10 rokov systematickým porozumením.

 • Deti totiž vychádzajú z momentálnej potreby komunikovať a učiť sa jazyk prirodzene v konkrétnej situácii - neuvažujú o samotnom jazykovom systéme; to prichádza neskôr.

Budem vedieť, ako pracovať s materiálmi?

 • Určite áno. Máme webovú stránku so školeniami pre učiteľov (Wow!Academy), kde sú videá, ktoré vás naučia, ako správne pracovať s materiálmi Wow!. Vo Wow!Academy nájdete aj množstvo ďalších materiálov, ktoré sa vám budú vždy hodiť. Alebo ak potrebujete, môžeme vám zorganizovať individuálne online školenie s našimi metodikmi.

Aké materiály ako učiteľ dostanem?

 • Kompletný učiteľský set obsahuje pracovný zošit, interaktívne videomateriály, knihu pre učiteľa s plánmi individuálnych hodín na celý školský rok, banku hier (GameBank) so zoznamom hier a aktivít, príručku pre učiteľa s podrobným popisom metodiky Wow!, piesne pre učiteľov, Classbook, flashkarty, maňušku Maggie, ďalšie materiály, ako sú testy, kľúče ku cvičeniam, čiernobielu verziu flashkariet, pamäťové hry, pohľadnice a mnoho ďalšieho.

Môžem si kúpiť učiteľský set a používať ho ako doplnkový materiál pri vyučovaní?

 • Žiaľ nemôžete si zakúpiť učiteľský set samostatne. Metóda je založená na opakovanom oboznamovaní sa s cieľovým jazykom (prostredníctvom sledovania videí, ku ktorým musia mať prístup všetci vaši žiaci). Preto musí mať každý váš žiak svoj vlastný detský set (pozostávajúci z pracovného zošita a interaktívnych videomateriálov). 

Sú tieto materiály drahé?

 • Nie, nie sú. Ak zvážite cenu, kvalitu a množstvo materiálov, ktoré dostanete, Wow! materiály naozaj nie sú drahé. Deti dostanú pracovný zošit a prístup na webovú stránku s interaktívnymi videomateriálmi. Ak chcete zmenu k lepšiemu a chcete svojim žiakom ponúknuť kvalitnú a efektívnu výučbu a ich rodičom vysvetlíte, že prispievajú na vzdelávanie svojich detí, radi si materiály objednajú. 

 • Cena materiálov závisí od typu školy a počtu objednaných setov pre deti. Radi vám pripravíme cenovú ponuku. Jednoducho sa s nami spojte - KONTAKT

Materiály Wow! som nikdy nevidel v žiadnom kníhkupectve. Ako si ich môžem objednať pre svoju školu?

 • Máte úplnú pravdu: Wow!English v obchodoch nenájdete, a to z mnohých dôvodov. Aby sme sa uistili, že sa metodika Wow! používa správne, všetci učitelia prechádzajú školením, ku ktorému sa môžu kedykoľvek vrátiť. Uprednostňujeme tiež osobný prístup k našim klientom, s ktorými sme v kontakte a sme im vždy k dispozícii, či už ide o naše obchodné, distribučné alebo metodické oddelenie.

 • Materiály dodávame inštitúciám (jazykovým školám, základným školám, materským školám) na základe objednávky učiteľa/riaditeľa. Ak máte záujem o materiály Wow!, napíšte nám - CONTACT

Je Wow!English určená pre veľké skupiny?

 • Wow! materiály sú neuveriteľne flexibilné. Dajú sa použiť v malých skupinách aj v celej triede. Učiteľ musí len upraviť plán vyučovacej hodiny podľa svojich potrieb. Ak mu odporúčaná hra alebo aktivita z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje, môže ju jednoducho nahradiť inou. V našej GameBank (banke hier) je na výber obrovský zoznam hier. Videá a piesne sú obľúbené v každej skupine, či už je veľká alebo malá. 

Nie je metóda pre starších žiakov (3. až 5. ročník ZŠ) príliš detská?

 • Každá z farieb vo Wow!English spĺňa požiadavky, ktoré sú špecifické pre daný vek. V sérii pre materské školy (Wow!Yellow, Wow!Blue, Wow!Red) témy a úlohy v pracovnom zošite zodpovedajú veku a psychomotorickým schopnostiam/možnostiam žiakov. To isté platí aj pre sériu pre mladších školákov (Wow!Green a Wow!Orange), kde sa žiaci postupne oboznamujú aj s písanou formou angličtiny.

 • Série pre starších žiakov (Wow!Bronze, Wow!Silver, Wow!Gold) spája hlavná téma vesmír a nový priateľ Stevea, mimozemšťan Bob. Farebnosť pracovného zošita a zaujímavé cvičenia sa postarajú o udržanie pozornosti a motiváciu k práci.

Sú materiály Wow! vhodné aj pre žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami?

 • Áno, sú. Metóda Wow! pomohla deťom so špeciálnymi učebnými potrebami stať sa súčasťou skupiny. Počas hier sa uvoľnia, vďaka čomu sa potom ľahšie sústredia na prácu s pracovným zošitom. Metóda komunikácie im pomáha vyjadriť sa. To, že ide o komunikačnú metódu, motivuje deti komunikovať, prekonávať bariéry voči ostatným žiakom, stierať rozdiely medzi žiakmi a dosahovať lepšie výsledky v skupine.

Vyzerá to ako celkom živá metóda. Nebudú sa deti príliš blázniť?

 • Metóda Wow! je založená na prirodzenej zvedavosti detí, na učení hrou, skúšaním niečoho nového a opakovaním.  Vy ako učiteľ vediete hodinu na základe svojho vzdelania (t. j. držíte sa zásad metódy Wow!) a svojich pedagogických skúseností. Ste sprievodcom svetom angličtiny, ktorý vám Steve predstavuje. Ak ste sami aktívnejší typ, môžete sa viac zapájať do aktivít a hier. Ak ste trochu pokojnejšej povahy, naučte deti aktivity podľa pravidiel a môžu sa hrať pod vaším dohľadom. Ak ste dobrí v hudbe, pridajte do lekcií viac spevu (k dispozícii je, samozrejme, zvuková verzia piesní). Ak máte radi divadlo, zahrajte sa viac scénok. Vďaka flexibilným materiálom Wow! si môžete hodiny naozaj prispôsobiť svojim potrebám.

 • Deti nebudú pod vaším pedagogickým dohľadom rozbláznené. Dodržiavaním zásad metódy Wow! dokážete udržať ich pozornosť dlhšie a uvoľniť nahromadenú energiu pri hrách, čo im umožní lepšie sa sústrediť na pokojnejšie činnosti, ako je napríklad používanie pracovného zošita.

Ak je Steve na každej stránke a v každom videu, nebude to jednoducho “príliš veľa Steva”?

 • Ak vyberiete materiály tak, aby ste žiakov zabavili, nikdy nebude Steva príliš veľa. Deti majú Steva radi a radi si ho púšťajú doma, na domáce úlohy A len tak pre zábavu.

 

 

 

 

MyWow

Interaktívny portál My Wow! naozaj stojí za návštevu. Nájdete tu množstvo zábavných videí so Stevom, Maggie a Bobbym a vďaka našej aplikácii pre Android a iOS si môžete videá prehrať kedykoľvek a kdekoľvek, bez reklám. Super, však?