Wow!Bronze

Materiály Wow!Bronze New Edition sú určené na výučbu angličtiny pre žiakov 3. ročníka základnej školy (8-9 rokov).

Nižšie sa dozviete, na čo sa v nich môžete tešiť.

Video materiál

Video príbehy a video pesničky sú základnou súčasťou setu pre žiakov. Vďaka jednorazovému aktivačnému kódu máte po registrácii na stránke mywowenglish.com zaručený prístup k video príbehom a video pesničkám z akéhokoľvek zariadenia online.

Pracovný zošit

Každý žiak dostane svoj vlastný farebný pracovný zošit so starostlivo vybranými, typovo rôznorodými, a zároveň zábavnými úlohami. Aktivity v pracovnom zošite precvičujú všetky jazykové zručnosti a odporujú rozvoj všetkých žiakov.

Obrázkový slovník a netradičný prehľad gramatiky ľahkou a hravou formou oboznámi žiakov s novým jazykom vždy v kontexte.

 

Súčasti setu pre učiteľa

 • Pracovný zošit + video materiál

 • Príručka pre učiteľa
  Publikácia so základnými informáciami o materiáloch a metóde Wow! je všeobecným prehľadom kurzu a okrem iného aj všeobecnou štruktúrou kapitoly rozdelenej do 4 týždňov výučby. Učiteľom v nej radíme  kedy, čo a ako robiť v triede, aby bola angličtina efektívna a zároveň zábavná.

 • Obrázkové karty - Flashcards
  Krásne spracované obrázkové kartičky symbolicky znázorňujú určitý predmet. Sú ideálne na použitie vo všetkých 4 kľúčových fázach vyučovacieho procesu. Pre ľahšiu orientáciu sú karty v hornej časti označené názvom kapitoly (Unit). Názov lexikálnej jednotky (osvojovaného slova) je napísaný v spodnej časti na postupné oboznámenie sa s písomnou podobou slovnej zásoby

Online materiály pre učiteľov

 • Kniha pre učiteľa
  Príručka pre učiteľa s odporúčanými plánmi vyučovacích hodín, textami piesní, slovnou zásobou, jazykovými a gramatickými štruktúrami pre každú hodinu, zoznamom aktivít odporúčaných pre danú hodinu vrátane počtu obrázkových kariet.

 • Online Game Bank
  Veľmi prehľadná online databáza, v ktorej si môžete vyfiltrovať požadovanú hru s jej popisom podľa zadaných kritérií a videom, prezentujúcim vybranú hru v reálnej triede. Všetky aktivity sú jasne popísané vrátane zoznamu potrebných pomôcok a materiálov, kľúčovej fázy učenia a preberanej lexikálnej skupiny..

 • Wow! Academy
  Vzdelávací portál pre učiteľov, kde po registrácii sú bezplatne k dispozícii všetky potrebné metodické tipy, rady a nápady na vyučovanie a iné, potrebné doplnkové materiály.

 • Class Book
  Pestrofarebná publikácia uľahčuje učiteľom spoločnú prácu v triede, dopĺňa súbor interaktívnych videoklipov a videoklipov s pesničkami. Pozostáva z komiksov založených na video príbehoch, úloh a aktivít na precvičenie slovnej zásoby a gramatických štruktúr ako aj aktivít z reálneho života, ktoré predstavujú život nielen v anglicky hovoriacich krajinách.

 • Testy
  Kniha testov je určená na testovanie a hodnotenie pokroku žiakov vo všetkých jazykových zručnostiach (vrátane hovorenia) prostredníctvom individuálnych a diferencovaných testov. Obsahuje popis metodiky testovania a hodnotenia, zbierku testov a kľúčov, obrazový materiál k testu Hovorenie atď.

 

Doplnkové materiály

 • Maňuška Maggie
  Ideálna pomôcka na výučbu angličtiny pre najmenších študentov tzv. Language Hook.

 • Printables /doplnkové materiály na vytlačenie
  Inštrumentálne pesničky pre učiteľov a množstvo ďalších materiálov na vytlačenie (čiernobiele obrázkové karty, spevníky s textami atď.).

 • Extra Lessons
  Kompletne vypracované hodiny na témy Veľká noc, Halloween a Vianoce.

Chcete sa dozvedieť viac?

Získajte jednu celú lekciu zo série Wow! na jeden mesiac zadarmo, vyskúšajte ju vo svojom kurze a zažite Wow! efekt na vlastnej koži!

Zaregistrujte sa na MyWow! kliknutím nižšie.

MyWow

mywowenglish.com

MyWow

Interaktívny portál My Wow! naozaj stojí za návštevu. Nájdete tu množstvo zábavných videí so Stevom, Maggie a Bobbym a vďaka našej aplikácii pre Android a iOS si môžete videá prehrať kedykoľvek a kdekoľvek, bez reklám. Super, však?