Časté dotazy

Zde naleznete odpovědi na nejčastější otázky týkající se materiálů a metodiky Wow!

Znám Steva a Maggie z YouTube, jejich videa používám na obohacení výuky. Má Steve a Maggie ještě něco, co by mi pomohlo udělat z hodin angličtiny zážitek?

 • Rozhodně ano! Video materiály jsou součástí komplexního výukového materiálu Wow!English, který byl speciálně vyvinut a je zaměřen na výuku angličtiny dětí od 3 do 11 let.

 • Chcete-li učit angličtinu v MŠ a na I. stupni ZŠ zábavnou formou a přitom velmi efektivně, zvolte Wow!English.

Jaké jsou materiály Wow! a co všechno obsahují?

 • Materiály Wow! jsou řadou 8 kompletních setů akreditovaných materiálů a metody pro výuku angličtiny dětí od 3 do 11 let, tj. 3 barvy/úrovně pro předškolní děti a 5 barev/úrovní pro I. stupeň ZŠ. Zahrnují materiály jako cvičebnici (workbook), učebnici (Class Book) či Teacher´ s Book, interaktivní video materiál (video-písničky a video-příběhy) a další materiál se Stevem, rodilým mluvčím a učitelem.

Jsou materiály Wow! plnohodnotným materiálem nebo pouze doplňkovým?

 • Materiály Wow! jsou plnohodnotným MŠMT akreditovaným výukovým materiálem, který je používán na stovkách škol v ČR a stejně tak i v zahraničí (a každoročně se jejich počet zvyšuje).

 • Jsou velmi flexibilní, takže si je každý učitel může přizpůsobit podle potřeb svých a své třídy.

Na čem je založeno vyučování podle metodiky Wow!?

 • Metoda Wow! a lektoři, kteří ji používají, využívají přirozené zvídavosti a hravosti dětí. Vycházíme ze zjištění psycholingvistů a vývojových psychologů, že každý zdravý lidský jedinec je "naprogramovaný" naučit se komunikovat řečí. Díky této schopnosti se například naučíme komunikovat ve své mateřštině. Malé děti se prostě učí jazyk nejpřirozeněji nápodobou a neustálým opakováním (neboli drilem). Veškerý jazyk vnímají v kontextu a jako přirozený nástroj dorozumění se s okolním světem.

 • Zakládáme tedy výuku na přirozené potřebě komunikovat a bavit se. Hodiny jsou pečlivě naplánované, pořadí a typ aktivit jsou zvoleny tak, aby se dítě bavilo, udrželo pozornost, přitom jsou ale dodržena pravidla výuky a její cíle. 

Jsou opravdu tak účinné, jak tvrdíte? Není to jen hraní si?

 • Právě tím, že si dítě hraje, učí se naprosto přirozeně. Při hře má potřebu komunikovat. Osvojuje si anglický jazyk tak, jak si osvojilo svou mateřštinu. Opakováním, hraním si, vystavením se cílovému jazyku. Je to vlastně „škola hrou“ v praxi.

Je vhodné učit anglicky děti už v tak nízkém věku? Není zbytečné vystavovat dítě dalšímu jazyku, když ještě pořádně neovládá ani svůj mateřský jazyk?

 • Psycholingvistické výzkumy dokázaly, že pokud na malé zdravé dítě (od narození do cca 10 let) působíte správnými metodickými postupy, je schopné si přirozeně osvojit několik jazyků zároveň - vytvoří si několik řečových center, mezi nimiž je schopné přirozeně "přepínat". Cizí jazyk se učí stejně přirozeně a bezbolestně jako se naučilo mateřštinu (hrou, nápodobou, opakováním a v situačním kontextu). Na tento základ pak může od cca 10ti let navázat a rozvíjet jej systematicky rozumem.

 • Dítě totiž vychází z momentální potřeby komunikovat a jazyk se naučí přirozeně v konkrétní situaci, nepřemýšlí o jazykovém systému samotném, to nastává později.

Budu vědět, jak s materiály pracovat?

 • Určitě ano, pravidelně pro učitele pořádáme školení a semináře zdarma po celé ČR, dále máme pro učitele připraven vzdělávací portál (Wow!Academy), kde vás formou videí naučíme, jak s materiály Wow! správně pracovat. Na Wow!Academy také naleznete další spoustu doplňkového  materiálu, který se vždycky hodí. Pokud byste potřebovali, je možné i individuální online školení s našimi metodičkami.

Co jako učitel dostanu za materiály?

 • Plný učitelský set obsahuje: pracovní sešit (workbook), interaktivní video materiál, Teacher´s Book s jednotlivými plány hodin na celý školní rok, GameBank se seznamem her a aktivit, Teaching Manual s podrobným popisem metodiky Wow!, Písničky pro učitele, Class Book, obrázkové karty, maňáska Maggie, doplňkový materiál jako jsou testy, klíče k cvičením, kopírovatelné materiály, černobílé verze obrázkových karet, pexesa, pohledy, razítka, a spoustu dalšího.

 • Pokud je při objednávce dodržen minimální počet zakoupených Dětských setů, zapůjčujeme Učitelský set na daný školní rok zdarma. Nedosáhnete-li na minimální počet, zapůjčíme Učitelský set na rok za symbolickou cenu. V případě, že s danou barvou materiálu Wow! už nebudete následující rok pokračovat, poprosíme vás o vrácení zapůjčeného setu. 

Mohu si zakoupit Učitelský set a používat ho jako doplňkový materiál při svých hodinách?

 • Bohužel, nelze zakoupit pouze Učitelský set. Metodika je založená na opakovaném vystavení se cílovému jazyku (díky zhlédnutí videí, ke kterým musí mít přístup každý student). Proto je potřeba, aby každý žák měl svůj Dětský set (složen z workbooku a interaktivního video materiálu). 

Jsou materiály drahé?

 • Nejsou. Když porovnáte cenu, kvalitu a množství materiálu, které dostanete, materiál Wow! opravdu drahý není. Děti dostanou pracovní sešit a přístup na portál s interaktivním video materiálem. Škola dostane Set pro učitele zapůjčený na školní rok zdarma. Pokud chcete změnu k lepšímu a chcete nabídnout svým žákům kvalitní a efektivní výuku, vysvětlíte-li rodičům, že přispívají na vzdělání svých dětí, rádi materiály objednají. 

 • Cena materiálů se odvíjí od typu instituce a množství objednaných Dětských setů. Rádi Vám připravíme cenovou nabídku na míru, kontaktujte nás

Neviděl(a) jsem materiály Wow! v žádném knihkupectví, jak si je můžu pro svou školu objednat?

 • Je to tak, Wow!English na policích knihkupectví nenajdete, a to z několika důvodů. Aby byla správně použita metodika Wow!, každý učitel projde školením, ke kterému se může kdykoli vrátit. Zakládáme si také na osobním přístupu k našim klientům, jsme s nimi v kontaktu, vždy k dispozici jak z oddělení obchodu, distribuce, tak i metodiky.

 • Materiály dodáváme do institucí (jazykové školy, základní školy, mateřské školy) na základě objednávky od učitele/ředitele. Máte-li zájem o materiály Wow!, napište nám na: info@wattsenglish.com.

Je Wow!English určené i pro velké skupiny?

 • Materiály Wow! jsou neuvěřitelně flexibilní. Dají se používat jak s malými skupinkami, tak i s celou třídou. Učiteli pouze stačí poupravit si přípravu na hodiny (lesson plan) podle svých potřeb. Nefunguje-li mu z určitých důvodů doporučená hra či aktivita, snadno ji nahradí jinou. V našem GameBanku je rozsáhlý seznam her, mezi kterými může vybírat. Videa a písničky mají úspěch u každé skupiny, ať už menší nebo větší. 

Začínáme s angličtinou až od 3. třídy, můžeme učit podle Wow! ?

 • Rozhodně doporučujeme v 1. a 2. třídě zvolit Wow!English pro volitelný kroužek anglického jazyka ve volnočasové aktivitě. Dejte dětem šanci vytvořit si kladný vztah k angličtině už od první třídy. Budou to mít pak s nástupem angličtiny jako povinného předmětu výrazně snazší. Pokud však tuto možnost nemáte, můžete samozřejmě začít s Wow! od povinné 3. třídy.  

Není to pro starší žáky (3.-5. třída) příliš dětské?

 • Každá z barev Wow!English splňuje požadavky specifické pro daný věk. V sérii pro MŠ (Wow!Yellow, Wow!Blue, Wow!Red) témata i úkoly ve workbooku odpovídají věku a psychomotorickým schopnostem/možnostem žáků. To samé platí i pro sérii pro mladší školní věk (Wow!Green a Wow!Orange), kde se žáci postupně seznamují i se psanou formou angličtiny.

 • Sérii pro starší žáky (Wow!Bronze, Wow!SIlver, Wow!Gold) spojuje hlavní téma vesmír a nový kamarád Steva mimozemšťan Bob. Barevnost workbooku a zajímavá cvičení tak zajišťují lepší udržení pozornosti a motivace k práci s ním. Při tom vždy splňují požadavky Rámcově vzdělávacího programu a mají ministerskou doložku.

Jsou materiály Wow! vhodné i pro studenty se speciálními potřebami  učení?

 • Ano, jsou, právě díky Metodě Wow! se daří krásně začleňovat děti s SPU do kolektivu. Uvolní se při hrách, snáze se pak soustředí na práci s workbookem, komunikační metoda jim pomáhá s vyjádřením se. Tím, že jde o metodu komunikační, je dítě motivováno ke komunikaci, překonávají se bariéry s ostatními žáky, stírají se tak možné rozdíly mezi studenty a dosahuje se lepších výsledků ve skupině.

Vypadá to jako poměrně živá metodika, nerozdovádí se děti příliš?

 • Metodika Wow! je založena na přirozené zvídavosti dětí, učí se hrou, zkoušením nového a opakováním. Vy jako učitel si vedete hodinu na základě proškolení (tj. dodržujete zásady Metody Wow!) a svých pedagogických zkušeností. Vy jste průvodcem ve světě angličtiny, se kterým vás seznamuje Steve. Jste-li akční, můžete se více přidat do aktivit a her. Jste-li klidnější povahy, naučte děti aktivity podle pravidel a ony je budou hrát pod vaším dohledem. Jste-li hudebně nadaní, vložte do hodin více zpívání (audio verze písniček jsou samozřejmě k dispozici). Baví-li vás divadlo, hrajte si více scének. S flexibilním materiálem Wow! si můžete hodiny upravit podle svého.

 • Děti se pod vaším pedagogickým dohledem nerozdovádí. Dodržováním zásad Metody Wow! se daří udržet jejich pozornost delší dobu, uvolní nahromaděnou energii ve hrách a pak se lépe soustředí u klidových aktivit, například s workbookem.

Je-li Steve na každé stránce a v každém videu, nebude „přeStevováno“?

 • Pokud vybíráte materiály tak, aby bavily Vaše žáky, přeStevováno nebude nikdy :-) . Děti Steva milují a rády si ho pouští doma v rámci domácích úkolů i jen tak pro zábavu.

 

 

 

Interaktivní portál My Wow! rozhodně stojí za návštěvu. Nejen že zde najdete spousty zábavných videí se Stevem, Maggie a Bobbym, ale díky aplikacím pro Android a iOS si videa pustíte kdykoliv, kdekoliv a bez reklam. No není to super?