Výuka podle materiálů Wow! očima vedení základních škol

Výuka podle materiálů Wow! očima vedení základních škol

„Jak to šlo u nás“ aneb zkušenosti ze čtyř různých škol se zaváděním Metody Wow! do výuky angličtiny na 1. stupni.

Asi už jste o Metodě a materiálech Wow! slyšeli. Možná o nich uvažujete, ale zatím váháte, protože se nedokážete rozhodnout, jak na to. Zavést Wow! jako pilotní projekt v jedné třídě? Či zavelet a zvolit přechod hromadně např. od nového školního roku? To všechno jsou relevantní otázky, které musejí vzít v potaz ti, kdo rozhodují o způsobu výuky angličtiny na své škole. My o těchto úvahách dobře víme, často s námi své obavy konzultujete. Je zcela pochopitelné, že můžete cítit nejistotu vyzkoušet něco nového. Proto jsme se pro vás rozhodli vyzpovídat zástupce několika škol, kde se s materiály Wow! pracuje.

Jaké tedy vlastně jsou zkušenosti se zaváděním Metody Wow! do výuky?

Prakticky na všech školách se na začátku objevil někdo zapálený a nadšený, kdo u ostatních kolegů vzbudil zájem a Metodu Wow! představil. Pokud se materiály Wow! používají v jedné ze tříd, je ideální, když daný učitel pozve na své hodiny angličtiny ostatní kolegy, aby viděli, jak hodiny s Metodou Wow! v praxi probíhají. Na některých školách se Metoda Wow! zalíbí vedení školy a objednají pro všechny své pedagogy akreditovaný kurz WattsEnglish, na kterém se pedagogové naučí jak správně a efektivně vyučovat anglický jazyk na I. stupni.

Přes pět let se podle Wow! učí na ZŠ Glowackého v Praze. Ve školním roce 2022/23 přišli na 2. stupeň žáci, kteří se touto Metodou učili celý 1. stupeň od 1. třídy. „Všichni jazykoví učitelé přešli na Metodu Wow! postupně a zcela dobrovolně, někteří déle „odolávali“ a pozorovali kolegy, ale postupně uznali, že benefity jasně převládají, a během dvou let se zapojili zcela všichni jazykoví učitelé dané školy.“ popisuje statutární zástupkyně ředitelky ZŠ Glowackého v Praze Gabriela Sloupová.  Na této škole vyučují na 1. stupni učitelé s aprobací jak pro 1., tak i pro 2. stupeň. Na škole funguje tzv. předmětová komise, v rámci níž se scházejí dohromady učitelé z 1. i 2. stupně, sdílejí své zkušenosti, radí si při tvorbě plánů atd. Z iniciativy zástupkyně ředitelky vzešel nápad, aby si i druhostupňoví učitelé vyzkoušeli práci s materiály Wow!, aby poznali, z čeho vycházejí znalosti a dovednosti dětí, které k nim na 2. stupeň přicházejí. Mohou se pak společně vracet k různým jazykovým tématům skrze příběhy a písničky, s nimiž žáci už pracovali na 1. stupni. Opakování učiva je díky tomu zábavné a velmi efektivní. „Velmi pozitivně hodnotíme komunikační schopnosti dětí, které výukou s Metodou Wow! prošly. Nebojí se mluvit a jazyk aktivně používají. Mají k angličtině pozitivní vztah a to je vlastně cílem celého snažení.“ dodává Gabriela Sloupová.

Na ZŠ a MŠ Rosovice na Příbramsku se podle Wow! učí od začátku školního roku 2022/23 všechny ročníky 1. stupně. Přechod hodnotí ředitelka školy Veronika Procházková jako plynulý. Dříve se angličtinu učily děti od 3. ročníku, ale nově byla angličtina zavedena povinně už pro 1. a 2. ročník. Ve všech ročnících 1. stupně se rozhodli zavést materiály a Metodu Wow! najednou.  Velkou výhodou pro učitele je podle ředitelky této školy Veroniky Procházkové především jasný metodický návod, kterak dosáhnout stanovených cílů. „Velice oceňuji  “banku her a nápadů” pro jednotlivé aktivity. Velké plus spatřuji v doprovodných materiálech, jako jsou Flashcards a výuková videa, což učiteli velmi usnadní práci při přípravě hodin.“

Metodickou podporu učitelů oceňuje i Dagmar Kozlová, zástupkyně ředitele pro Montessori vzdělávání ZŠ Národní v Prachaticích: „Učitel už nemusí nikde nic dohledávat, vše má připravené. První tři lekce jsou navíc rozpracované hodinu po hodině, kdo potřebuje, může se jich přesně držet. Materiálů k dispozici je tolik, že je ani není možné využít. Co ale využíváme moc rádi, jsou nové testy. Jsou naprosto úžasné a děti je mají rády. Dávají opravdu možnost zažít pocit úspěchu i těm nejslabším žákům.“

Nejdelší dobu – 10 let –  pracují s Metodou Wow! v ZŠ a MŠ Doberská v Kladně. Zaváděli ji postupně – nejprve jako kroužek v MŠ a nepovinný předmět 1 hodinu týdně v 1. třídě, posléze přibrali 2. třídy a následně celý 1. stupeň. Od roku 2019 mají ve ŠVP dvě hodiny AJ od 1. třídy a jednu hodinu v MŠ. Velkou výhodou byl kolektiv akčních mladých učitelů, kteří byli nové Metodě nakloněni. Ostatní učitelé se nechali zlákat postupně. Díky dlouholetým zkušenostem mohou zhodnotit úroveň žáků, kteří absolvovali klasickou výuku angličtiny, a žáků, kteří pracovali s Metodou Wow!. Jejich úroveň znalostí a dovedností je podle ředitelky Ivany Bešťákové naprosto jiná: „Žáci jsou sebevědomí, jazyk používají naprosto přirozeně, nebiflují se a především je hodiny angličtiny baví. To, že se na AJ těší, jako na tělocvik a jiné „zábavné“ předměty, je pro nás opravdu potěšením.“

Vlastní anglický učitel na každé hodině

Asi nejvíc se zástupci škol shodují na tom, že je obrovským benefitem mít vlastního anglického učitele na každé hodině. Třeba podle ZŠ a MŠ Rosovice děti pravidelně vidí a slyší anglického učitele každou hodinu angličtiny. Některým učitelům zpočátku může připadat, že děti neporozumí detailně videím se Stevem, protože neznají kompletní slovní zásobu, a tak mají snahu dětem překládat a dovysvětlovat. To však není potřeba, děti se z kontextu videa dovtípí, v čem tkví pointa. Mohou si díky tomu rozšiřovat nejen aktivní, ale i pasivní slovní zásobu.

To potvrzuje i ředitelka ZŠ a MŠ Doberská v Kladně Ivana Bešťáková, přítomnost  anglického učitele na každé hodině je velké plus. Dále vyzdvihuje vztah Steva a dětí. „Steve a Maggie nejsou jen nějaké postavy na obrazovce. Žáci Steva berou jako učitele - kamaráda, který s nimi opravdu je ve třídě. I starší žáci s ním stále komunikují a těší se na něj. Maggie je „opravdová“. Jako maňásek provází děti každou hodinou angličtiny, mohou se s ní pomazlit, dostat pohlazení za dobrou práci apod.“

Čtvrtým rokem sbírají zkušenosti s Metodou Wow! na 1. stupni na ZŠ Národní v Prachaticích. Zástupkyně ředitele pro Montessori vzdělávání Dagmar Kozlová jela s kolegyní pro inspiraci na ZŠ Glowackého, následně absolvovaly kurz Metody Wow, poté objednaly u nakladatelství WattsEnglish vzdělávací kurz a metodička Wow! následně přijela přímo do školy a vyškolila zbytek pedagogů. Metodu nejprve využívali v Montessori třídách a mateřské škole, tedy pro děti cca od 3 do 9 let. Mezi rodiči byl o Metodu velký zájem. Posléze rozšířili Wow! i do klasických tříd. A spokojení s výsledky u dětí jsou i sami učitelé. Dagmar Kozlová upřesňuje, že děti, které používají materiály Wow! velmi dobře a nenásilně rozumí, nebojí se komunikovat, umí skládat delší věty, i když ne vždy vše použijí gramaticky správně. Zásadní je absence ostychu komunikovat. „Steve se perfektně umí přizpůsobit věku dětí a jejich jazykovým potřebám. Děti se učí především mluvit a až teprve potom gramatické „poučky“, to je obrovská výhoda. To, co již mnohokrát slyšely a zopakovaly si, teprve časem zařadí do „škatulky“. Je to mnohem efektivnější, než naopak, a děti to při mluvení nesvazuje, nepřemýšlí, jaké pravidlo použít, prostě mluví.“

V řadách učitelů i vedení škol občas vyvstávají otázky, jakou návaznost mají Wow! materiály na druhém stupni. Celá řada učebnic Wow! získala doložku MŠMT, jazykové výstupy tedy korespondují s RVP ZŠ. Proto jsou děti, které prošly kurzem Wow! připravené pokračovat s jakýmkoliv materiálem pro výuku AJ na 2. stupni, který má doložku MŠMT, a tím pádem také odpovídá RVP ZŠ. S návazností a kompatibilitou na další řady učebnic pro 2. stupeň není problém.

Nezbývá, než zkusit zahodit ostych a udělat první krok. Ať už si vyberete pro svou školu kteroukoliv z uvedených cest, či si sami stanovíte svou vlastní, věříme, že na konci budou spokojení všichni zúčastnění – tedy i vy jako učitelé, kteří se můžete na hodiny angličtiny těšit stejně jako vaši žáci.

Zpět na články

MyWow

Interaktivní portál My Wow! rozhodně stojí za návštěvu. Nejen že zde najdete spousty zábavných videí se Stevem, Maggie a Bobbym, ale díky aplikacím pro Android a iOS si videa pustíte kdykoliv, kdekoliv a bez reklam. No není to super?