Odpovědi na nejčastější otázky rodičů

Odpovědi na nejčastější otázky rodičů

Jako rodič máte, co se týče výuky angličtiny, jistě spousty dotazů. V následujícím článku jsme zodpověděli ty nejčastější z nich.

1. Proč se mají děti učit cizí jazyk už v tak brzkém věku, není to zbytečné?

 • Psycholingvistické výzkumy dokázaly, že pokud na malé zdravé dítě (od narození do cca 10 let) působíte správnými metodickými postupy, je schopné si osvojit hned několik jazyků najednou. Vytvoří si několik řečových center, mezi nimiž je schopné bez problémů "přepínat". Cizí jazyk se učí stejným způsobem, jako se naučilo jazyk mateřský (hrou, nápodobou, opakováním a v situačním kontextu). Dítě totiž vychází z momentální potřeby komunikovat a jazyk se učí přirozeně v návaznosti na konkrétní situaci. Nepřemýšlí o jazykovém systému samotném, to nastává později. Na tento základ pak může od cca 10 ti let navázat a rozvíjet jej systematicky rozumem.

2. Dítě ještě pořádně nemluví ani svým mateřským jazykem, proč ho tedy vystavovat jazyku cizímu?

 • Metoda Wow! je naprosto přirozenou metodou, jak se jazyk naučit, kopíruje vlastně učení se prvního jazyka (jak jste se naučili česky, tak se můžete naučit i další jazyky). Je vysoce motivační, tudíž děti rozhodně do angličtiny nuceny nejsou. Naopak, dítě používá angličtinu jako přirozený prostředek komunikace ve hře, rovnou v celých větách, v běžných situacích a v kontextu.

 • Osvojování si dalšího jazyka tedy v žádném případě neovlivní učení se mateřského jazyka, tyto úkony probíhají paralelně, nezávisle na sobě.

3. Je v materiálech Wow! a ostatních materiálech na trhu nějaký podstatný rozdíl?

 • Ano, materiály Wow! jsou unikátní v tom, že přináší živého rodilého mluvčího do všech hodin. Steve je ve všech videích, ke srozumitelnosti pomáhá jak jeho mimika, gesta, tak i kontext. Jeho "živá" tvář je použitá téměř na každé stránce barevného pracovního sešitu. Dítě si totiž přirozeně spojuje řeč s živým obličejem, je pro něj důležitá mimika. Stevova zachycená tvář má desítky výrazových odstínů. Dítě tedy zapojuje při učení i emoční paměť a obsah je pro něj snáze zapamatovatelný. To žádné jiné materiály nemají.

4. Není to náhodou jen hraní si?

 • Vlastně ano, ale to je přesně to, čeho chceme dosáhnout. Aby děti braly angličtinu jako zábavu, hru, při které se baví a přirozeně komunikují v cílovém jazyce- angličtině. Je to tedy zrealizovaná Komenského idea školy hrou.

5. Je v pořádku, že paní učitelka/pan učitel (MŠ/ZŠ) není vystudovaná/ý angličtinář/ka a teď bude dávat hodiny AJ?

 • S materiály Wow! se nemusíte bát, že pedagog nemá aprobaci anglický jazyk. Správná výslovnost je zaručena rodilým mluvčím Stevem díky video-příběhům a video-písničkám, pedagog je průvodce světem angličtiny, kde je učení zábava.

 • Další výhodou toho, že materiál Wow! bude používat Váš pedagog, je i to, že do školy nemusí docházet nikdo externí. Dítě je na pedagoga zvyklé, odbourává se tedy strach z cizího a nového. Rodilý mluvčí je v hodině vždy včas a skvěle naladěn, zaručí zábavu a hlavně správnou výslovnost. Děti Steva milují a vždy se na něj těší, jsou tedy motivovány ke komunikaci v angličtině s ním, s pedagogem i mezi sebou.

6. Jak často bude angličtina?

 • Materiál Wow! je časově rozvržen pro mateřské školy na 2x týdně 25 minut, pro základní školy pak 2x týdně 45 minut v 1.+2. třídě a v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem 3x týdně 45 minut v 3.-5.třídě.  Je ale velmi flexibilní a může se přizpůsobit potřebám školy.

 • V tomto ohledu záleží na škole, jak často bude mít Vaše dítě angličtinu. Vy mu můžete dopřát možnost být v každodenním styku s angličtinou díky interaktivním video-materiálům na portále MyWow! s přístupem k video příběhům a video písničkám odkudkoli online, či offline s aplikací na smartphone/tablet.

7. Moje dítě již zvládá nějaká slova v angličtině, nebude dělat pořád to samé?

 • Je skvělé, pokud už Vaše dítě zvládá pojmenovat nějaké pojmy v AJ (barvy, čísla, zvířata), ale metoda Wow! je zaměřena na komunikaci. Učí tedy děti komunikovat v cílovém jazyce, tzn. používat celé věty. Nestačí jen umět vyjmenovat hesla jako red, black, dog, cat, head, shoulders,…Chceme, aby děti používaly celou větu typu: It´ s red., It´ s a black dog.,    It´ s a cat., It´ s a head., They are shoulders.,…

8.  Všechno je v angličtině, co když tomu nikdo v rodině nebude rozumět?

 • Nebojte se, veškerá slovní zásoba je vždy představena v kontextu, z něhož každý pochopí, o co se jedná. I gramatika je vysvětlena snadným, pochopitelným a efektivním způsobem.

 • Úroveň/složitost cvičení odpovídá věku, výukový materiál Wow! je akreditovaný, vše je v souladu s rámcovým vzdělávacím programem dle Ministerstva školství.

 • Neumíte-li anglicky, jistě se naučíte něco nového i vy! Vše je srozumitelné, cvičení jsou s vizuální pomocí (obrázkový slovník, vzorově vypsaná slova při vyplňování cvičení), děti se tedy mají vždy o co opřít.

9. Mám tedy na dítě mluvit anglicky, i když sám/a jazyk úplně neovládám?

 • Jak bylo řečeno výše, je důležité na dítě působit správnými metodickými  postupy. Metoda Wow! je speciálně vyvinuta pro výuku nejmenších dětí, je tedy pro seznamování s cizím jazykem ideální.

 • Pokud se tedy necítíte na to, že byste s Vaším dítětem mluvili anglicky, nenuťte se do toho. Děti jsou s materiály Wow! vystaveny jazyku rodilého mluvčího úžasně zábavnou a naprosto přirozenou formou.  Vše je jim představováno v kontextu, pochopí tedy i bez Vaší pomoci, o co jde. A vy se třeba od Steva také něco nového naučíte!

10. Jak jako rodič zjistím, co už dítě umí?

 • Nejsnazší způsob, jak zjistit, co už dítě umí, je pozorovat ho při sledování video příběhů se Stevem. Dítě se nechá vtáhnout do příběhu, automaticky se zapojí do rozhovoru se Stevem, a hlavně: intuitivně po něm opakuje. Nejčastěji se pak stává, že dítě během jakékoli hry naprosto bezprostředně použije anglickou strukturu typu: "What is it? It´ s a (flower)! Look mum, it´ s a (flower)." či "What´ s going on?" když se něčemu diví.

 • Pokud byste se dítěte zeptali po dni ve školce, co dělali v angličtině, asi Vám odpoví, že si hráli. Nezoufejte, naopak buďte rádi, že vaše ratolest bere angličtinu jako zábavu a díky hrám se tak učí naprosto přirozeně.

 • Prosím, nezkoušejte děti překladovou metodou ("Jak se řekne červená anglicky? A jak stůl? Co je toto?" atd.). Ve správně aplikované metodě Wow! probíhá celá hodina v cílovém jazyce (AJ), dítě pochopí význam slov z kontextu, nespojuje si tedy český výraz a jeho anglický ekvivalent. Máte-li tu možnost, přeskočte i Vy do angličtiny (k tomu doporučujeme tzv. "transitional markers" ve formě například nasazeného klobouku či maňáska – kterého když použijete, najednou mluvíte i Vy anglicky a ne česky jako jindy) a klidně si s dítětem povídejte pouze v AJ.

 • Je běžnou praxí, že školky vydávají pravidelné reporty o tématech, hrách a slovní zásobě, která je probíraná. Pomůže i vystavený Progress Poster, na kterém vidíte, jak se celé třídě MŠ v hodinách AJ dařilo.

Co je Wattsenglish za společnost?

 • Nakladatelství a nahrávací studio Wattsenglish je specialista na anglické výukové materiály a výchovně-zábavná videa pro nejmenší děti. Při své tvorbě vychází z neurolingvistických studií a mnoholeté praxe jednoho ze zakladatelů – britského rodilého mluvčí Steva R.Wattse.

 • Detailnější popis historie Wattsenglish naleznete zde.

Jak můžu pomoct k tomu, aby se moje dítě učilo podle Wow! ?

 • Ukažte video ukázky pedagogům ve Vaší škole, ať je pustí na zkoušku ve třídě a uvidí reakci dětí. Řekněte jim o materiálech, ať se podívají na naše stránky, kde mají další podrobnosti, a ať nás kontaktují na info@wattsenglish.com. Sestavíme jim nabídku šitou na míru.

 • Doma si pak od materiálů Wow!, podle kterých se bude Vaše dítě učit, pouštějte video příběhy pro zopakování slovíček, video písničky pro upevnění gramatiky, zkuste si zahrát pár aktivit i podle Steva v obývacím pokoji.

Pokud jste zde nenašli odpověď na Vaši otázku, podívejte se na sekci

Časté dotazy.

Nebo nám napište na info@wattsenglish.com.

Zpět na články

MyWow

Interaktivní portál My Wow! rozhodně stojí za návštěvu. Nejen že zde najdete spousty zábavných videí se Stevem, Maggie a Bobbym, ale díky aplikacím pro Android a iOS si videa pustíte kdykoliv, kdekoliv a bez reklam. No není to super?