Materiály Wow! očima učitelů

Materiály Wow! očima učitelů

Pedagogové vyučující s materiály Wow! odpovídají na základě svých zkušeností na potíže, se kterými se dříve, než poznali metodiku Wow!, často setkávali.

„Učím angličtinu na ZŠ ráda. Baví mě to a podle reakcí to moje žáky baví také. Jenže mi docházejí síly. Už nechci trávit svá volná odpoledne na YouTube hledáním videí, kterými bych oživila své hodiny. Své víkendy bych už raději nestrávila nad plánováním hodin, vymýšlením aktivit a her, co by děti bavily místo toho, aby jen vyplňovaly cvičení za cvičením. Ruku už mám úplně vykreslenou, jak si po dlouhých zimních večerech maluju pexesa, abych s dětmi procvičila slovíčka. A bolí mě zadek a zápěstí, jak vyhledávám různé obrázky jednoznačně reprezentující probíranou slovní zásobu. Každý rok se učím pracovat s jiným konceptem knih, protože mi žádné zatím plně nevyhovovaly. A z nakladatelství nemám dostatečnou metodickou podporu, jen Učebnice pro učitele mi nestačí. Už toho mám dost!“

Pokud jste se našli v některé z těchto vět (ne-li ve všech), jste na správném místě. Zkusíme vám z nasbíraných referencí od našich zákazníků poskládat ucelený obrázek, jaký materiál Wow! vlastně je.

Potíž 1: „Dohledávám videa na oživení hodin.“

Řešení Wow!: Ke každé lekci jsou dva video-příběhy představující slovní zásobu v kontextu a jedna či dvě video-písničky, upevňující gramatiku. Žáci mají k video materiálům přístup i z domova, pravidelně si tak opakují probírané učivo zábavnou formou. Žák si novou slovní zásobu spojí se zábavným příběhem, zapojí emoční paměť a snáze si vše vybaví díky tak důležitému kontextu.

Jak říká paní učitelka

 • Grabovská ze ZŠ MŠ Náklo: „Mladší žáci se do hodin těší na rodilého mluvčího Steva a jeho kamarádku Maggie, kteří jim usnadňují drilování cizího jazyka a pomáhají dětem učit se přirozenou cestou. Přestože tito dva kamarádi na žáky mluví pouze cizím jazykem, dětem nedělá problém jim krásně rozumět a zapojovat se do nabízených činností.  Videa jsou totiž velmi názorná a hravá. Starší žáci ocení Stevovu snahu vtáhnout do videí moderní témata, které je zaujmou a baví.“
 • Navrátilová ze ZŠ Řezníčkova: „Naši žáci milují videa se Stevem a Maggie a každou hodinu se ptají, zda bude nové video.“
 • Nováková ze SŠ a ZŠ Žamberk: „Materiály Wow! se velmi osvědčily, zejména výuková videa - zábavné příběhy i písně. Až mě samotnou překvapilo, jak žáci bezvadně na videa reagují, nadšeni, že rozumí, opakují slovíčka, zpívají i tančí se Stevem.“

Potíž 2: „Plánováním hodin strávím spoustu času.“

Řešení Wow!: Všechny barvy/úrovně materiálu Wow! jsou pro učitele vybaveny Teacher´s bookem, ve kterém jsou minutu po minutě strukturované plány hodin na celý školní rok. Můžete jet přesně podle nich nebo si je upravit podle svých potřeb. Na Wow!Academy je pak k dispozici další doplňkový materiál (včetně připravených testů, kopírovatelných materiálů, řešení cvičení, apod.)

Citujeme paní učitelku

 • Navrátilovou ze ZŠ Řezníčkova: „V některých hodinách se držím aktivit a her, které jsou navrženy v příručce, a jindy si hodiny upravuji podle potřeb žáků a podle sebe.“
 • Grabovskou ze ZŠ MŠ Náklo: „My učitelé oceňujeme především celistvost, systematičnost, …  Jsou nám k dispozici písničky, videa, testy, flashkarty, maňásek a mnoho dalších materiálů.“
 • Penzešovou z První soukromé ZŠ v Hradci Králové: „Ráda bych zdůraznila, že celý kurz pro každou třídu je perfektně připraven, včetně pomůcek a četných doprovodných materiálů (zásobník her, Wow!Academy,…).“
 • Sloupovou ze ZŠ Glowackého: „Pro začínající učitele je velmi přínosná metodická příručka, kde jsou hodiny podrobně rozpracovány.“
 • Paní učitelka Vobrová ze ZŠ Bronzová dělá dokonce ukázkové hodiny, aby se i další pedagogové seznámili s metodikou Wow! a viděli její použití v reálné třídě. Toto je její reakce: „Mám radost, když paní učitelky odchází s dobrým pocitem. Všem se moc líbí, že Wow! je v podstatě komplet připravená hodina a nemusí dohledávat další doplňkové materiály.“

Potíž 3: „Hledám hry a aktivity, jakými udělat hodinu zábavnou.“

Řešení Wow!: Každý učitel s Wow! materiály má k dispozici seznam her a doporučených aktivit zvaný GameBank. Je buď tištěný ve formě knížky s podrobným popisem každé aktivity, nebo online v sekci GameBank na portále MyWow!. Zde se dají hry i třídit podle různých filtrů, vidíte seznam potřebných pomůcek i užitého jazyka, ale hlavně jsou zde cca 2 minutová videa, na kterých aktivitu vidíte v reálu s dětmi ve třídě.

 • Paní Grabovská ze ZŠ MŠ Náklo: „Ráda bych také pochválila Gamebank, který obsahuje velké množství her, a to nejen v papírové podobě, ale také v podobě názorných videí, ve kterých vidíme, jak správně můžeme s dětmi pracovat.“
 • Paní Penzešová z První soukromé ZŠ v Hradci Králové: „Protože je zde mnoho hravých aktivit, hodiny nejsou nudné a stereotypní.“

Potíž 4: „Nechci, aby mí žáci vyplňovali jedno cvičení za druhým, ale tak je to v knize nastavené.“

Řešení Wow!: Jsme specialisté na výuku angličtiny pro nejmenší. Hravou formu aplikujeme i do výuky pro 1. stupeň ZŠ, vždy však v návaznosti na věk a potřeby žáků. Děti se učí přirozeně, používají jazyk jako prostředek komunikace (se Stevem, s učitelem, s okolím) a pomocí her a aktivit si užití jazyka upevňují. Materiály Wow! jsou akreditované a mají doložku. Předčí tak očekávání učitelů: jsou zábavné, efektivní a samozřejmě splňují veškeré požadavky RVP.

Takto reagovala paní učitelka

 • Nováková ze SŠ ZŠ Žamberk: „V naší základní škole vzděláváme žáky dle § 16 odst. 9, tedy žáky s lehkou mentální retardací a různými přidruženými vadami. Výuka anglického jazyka v současné době probíhá od 5. ročníku a je zaměřena především na komunikaci, ... Jelikož výuka probíhá pomaleji, nevyužijeme všechny pracovní listy, vybírám pro mou cílovou skupinu ty nejvhodnější. Snadná poslechová cvičení - pracovní listy, využíváme hojně a i mým žákům se v jejich vyplňování dobře daří! Velmi pozitivně kvituji i vedlejší efekt, který použití materiálů Wow! našim žákům přinesl, a to překonání jisté bariéry se žáky ostatních základních škol. Ačkoliv rozdíl ve výuce je markantní, pocit, že jim angličtina jde a posouvají se dále, čímž sytí potřebu sebevědomí a sebehodnocení, je k "nezaplacení".“

Potíž 5: „Dodělávám si další vizuální materiál, obrázkové karty, pexesa, sháním maňásky, motivační razítka,…“

Řešení Wow!: Set pro učitele je kompletní, obsahuje tedy samozřejmě i vizuální materiál. Naše obrázkové karty srozumitelně zachycují představované slovní struktury (od jednotlivých slovíček pro mladší žáky po složitější jazykové struktury pro starší žáky). Jsou jasné a jednoznačné, využívají se v mnoha aktivitách v různých fázích hodiny i fázích učebního procesu. Pexesa, na kterých jsou pro snazší orientaci použité stejné obrázky jako na obrázkových kartách, nabízí další možnost, jak slovní zásobu znovu procvičit a upevnit. Razítko s „Happy Stevem“ pomáhá motivovat žáky během i po vyučování, nálepky s Maggie a Stevem už jsou pak tzv. třešničkou na dortu. Chcete-li odměnit žáky ještě něčím, máte k dispozici například pohledy se Stevem s mnoha designy k různým příležitostem. A maňásek Maggie? Tu milují všechny děti!

Reakce učitelek

 • Paní Petrů ze PJZŠ Horáčkova (kterou můžete znát i z pořadu Učí Telka na České televizi) nám na začátku školního roku napsala: „Měla jsem úvodní hodinu s druháky s Wow!Orange a spousta z nich jásala, že znají Steva ze školky a měli radost, že zase vidí Maggie. Jeden chlapeček říkal: „Tady se mi líbí, tady já zlobit nebudu.“

Potíž 6: „Stále hledám materiály, které by mi úplně vyhovovaly a měly návaznost.“

Řešení Wow!: Každý učitel je jiný a každému vyhovuje něco jiného. Materiály Wow! jsou velmi flexibilní, můžete si je přizpůsobit podle svého. My Vám nabízíme komplexní materiál pro děti od 3 do 11 let obsahující 8 na sebe navazujících úrovní s plnou metodickou podporou, vy si učení užijte!

Napsaly nám:

 • Paní Jedličková ze ZŠ MŠ Mošnov: „Materiály Wow! od nakladatelství WattsEnglish používám pro výuku druhým rokem a jsem s nimi naprosto spokojená. Důvodem pro změnu učebních materiálů byla především změna ŠVP, angličtinu jsme začali vyučovat od 1. ročníku. Hledala jsem proto atraktivní učebnicovou řadu, která bude navazovat po celých pět let prvního stupně a bude vhodná i pro nevystudovaného angličtináře… Už teď vidím na dětech větší ochotu mluvit, používat cizí jazyk pro běžnou jednoduchou komunikaci a co je pro mne nejdůležitější - většina dětí se na angličtinu těší. Také rodiče jsou většinou spokojeni, asi nejvýstižnější je hodnocení jedné maminky, která angličtinu ve škole neměla - "Je to super, i já tomu chlapovi rozumím." (její doslovný komentář, dítě ve 4. ročníku). Co se týče srovnání s dříve používanými učebními materiály – nesrovnatelné. Aktuálnější (a tím nepochybně dětem bližší) slovní zásoba, širší spektrum gramatických jevů, více cvičení pro komunikaci ve dvojicích, mnohem více možností poslechu, videoklipy s reálným obličejem, perfektním jazykem a výraznou mimikou, v materiálech pro starší děti rozsáhlejší texty zaměřené na čtení s porozuměním a aktivity vybízející k samostatnému psaní, mnoho bonusových materiálů, kopírovatelné materiály, zásoba her a aktivit, srozumitelná metodická příručka pro učitele, ... Výhod spousta, nevýhody jsem prozatím neobjevila. Rozhodně plánuji u těchto výukových materiálů zůstat.“
 • Paní Grabovská ze ZŠ Náklo: „Již delší dobu jsme s kolegy hledali materiály pro výuku cizího jazyka, které by byly pro žáky nejen srozumitelné, systematické a přehledné, ale také moderní a záživné. Všechny tyto požadavky, a ještě mnohé další se nám při vyučování s materiály Wow! podařilo naplnit, a učení se tak pro žáky stalo nejen potřebným drilem, ale také zábavou.“

Potíž 7: „ Nejsem spokojená s metodickou podporou nakladatelství, jehož knihy používám.“

Řešení Wow!: Naše materiály se nedají koupit v běžných knihkupectvích. Jsou specifické jak svým obsahem, tak i metodikou. Aby byla Metoda  Wow! používána správně, nabízíme učitelům intenzivní metodickou podporu. Ať už ve formě online kurzů, které jsou k dispozici a učitel se k nim může kdykoli vrátit, seminářů s názornými ukázkami, či možností online meetingu s metodičkami.  Máme s našimi zákazníky osobní kontakt, mají-li problém či dotaz, jsme pro ně plně k dispozici.  To, že sami učitelé používající materiály Wow! ve svých třídách nabízejí možnost ukázkových hodin dalším pedagogům, mluví samo za sebe.

Zde jsou osobní zkušenosti paní učitelky

 • Grabovské ze ZŠ Náklo: „ Oceňujeme především celistvost, systematičnost, názornost a vysokou metodickou podporu, na kterou se můžeme spolehnout. Začátky s novou metodou nám velmi ulehčila přehledná instruktážní videa, která nás seznámila se vším, co je třeba znát při práci s těmito materiály. V neposlední řadě bych také chtěla pochválit spolupráci a komunikaci s Wattsenglish. Všechny naše dotazy byly od začátku rychle zodpovězeny. Byly nám zdarma zaslány všechny materiály a my si je tak mohli všechny v klidu prostudovat. Víme, že při jakémkoli problému či dotazu se nemusíme bát komunikovat a že nám u Wattsenglish vyjdou vstříc.“
 • Sloupové ze ZŠ Glowackého: „Před samotným vyučováním bych nyní pro každého učitele volila dvoudenní školení, které jsme absolvovali. Je velmi efektivní a výborně zpracované.“ 
 • Penzešové z První soukromé ZŠ v Hradci Králové: „Líbí se mi též vstřícnost, ochota a spolupráce s členy týmu Wattsenglish.“

 

 

Zaujaly Vás materiály Wow! a chcete si je vyzkoušet ve své třídě?

Kontaktujte nás

Zpět na články

MyWow

Interaktivní portál My Wow! rozhodně stojí za návštěvu. Nejen že zde najdete spousty zábavných videí se Stevem, Maggie a Bobbym, ale díky aplikacím pro Android a iOS si videa pustíte kdykoliv, kdekoliv a bez reklam. No není to super?