„Jak učíme, tak testujeme, a jak testujeme, tak učíme“ aneb pojďme angličtinu nově nejen učit, ale i testovat!

„Jak učíme, tak testujeme, a jak testujeme, tak učíme“ aneb pojďme angličtinu nově nejen učit, ale i testovat!

Málokdo z nás by si nepamatoval rozechvění, nervozitu a velký stres před ohlášeným zkoušením či písemnou prací. Asi nikdo si v tom neliboval. Zároveň všichni rozumíme tomu, proč je určitá forma přezkoušení nově nabytých znalostí nutná a proč jsou rodiči, pedagogy, ale i samotnými žáky známky vyžadovány. Co když jde ale zkoušet bez zbytečného stresu? Existuje způsob, jak z testování a zkoušení odstranit stres, a testovat efektivně a přitom zábavně? My věříme, že ano, a ukážeme vám, jak na to!  

Právě s takovým inovativním přístupem nyní přichází metoda Wow!English. Léty ověřený výukový program se dosud soustředil primárně na nový přístup k učení, nyní jsme metodu doplnili i o praktickou kuchařku pro testování, jejíž součástí jsou návody na testovací hry, pracovní listy, ale také objektivní, pevně ukotvená hodnoticí škála, která je vůči všem stejně spravedlivá. Po vzoru Společného evropského referenčního rámce pro jazyky jsme připravili hodnoticí tabulku se stručnou charakteristikou odpovídající dané známkovací škále.

Učitel přitom zkouší žáky v rámci aktivit a didaktických her, na které jsou děti z hodin angličtiny zvyklé a jsou pro ně „rutinou“. Díky tomu se žák může soustředit na své dovednosti a znalosti, a nikoliv se bát, že nepochopí samotný princip úkolu a jeho zadání.

U Wow!English jde o první skutečně komplexní systém, který tak potvrzuje zavedené pravidlo: „Jak učíme, tak i testujeme.“ Testujeme a hodnotíme všechny dovednosti, tedy nejen psaní a čtení s porozuměním, ale i často opomíjený a velmi důležitý poslech a mluvní část.  K jejich ověřování využíváme různé typy úkolů, klasické písemné cvičení, ale také kreslení, spojování, anebo doplňování.

Jak byste se tvářili, kdybyste věděli, že budete hodnoceni ne za to, co nevíte, ale za to, co víte a umíte navíc? Jde to? Ano!

Dostanete zadání testu. Přelétnete test očima. Vím, vím, nevím, vím, nevím… než dojdete na konec listu, stres narůstá, protože je vám jasné, že řada otázek vám nepůjde zodpovědět. Co kdyby vám někdo nabídnul, že si ze všech testovacích otázek můžete vybrat daný počet, a ty, u nichž si nejste jistí, zodpovídat nemusíte? Udělalo by to něco s vaší psychikou? Například v naší metodě testování po vás bude zkoušející chtít zodpovědět 10 otázek, ale na výběr vám jich dá 15. Šance na úspěch se tak zvyšuje.

Ano, děti se v hodinách učí novou látku. Ale je to jediná cesta zkoušet je z toho, co nového se naučily, resp. nenaučily ve škole? Proč v testování nezúročit i to, co se děti naučily mimo školní hodiny, např. v kroužcích, z videí na YouTube, při hraní počítačových her, či sledování filmů a seriálů? Součástí našich testů jsou proto i bonusové sekce, které když dítě nevyplní, nezodpoví, nebo zodpoví nesprávně, tak to hodnocení neovlivní, ale pokud v této části bude úspěšné, může si bonusovými body zlepšit hodnocení ze základní části, jde o jakousi formu „žolíka“.

Známky, známky, známky. Podle čeho objektivně hodnotit?

Velmi důležitou součástí inovativního testování je i to, že známka není výsledkem srovnání toho „jak na tom třída je“, kdy nejlepší ze třídy dostane za 1 a nejhorší za 5, ale naopak jsou výsledky objektivně srovnávány podle předem daných kritérií. To vede k lepšímu klimatu ve třídě, protože žáci nejsou porovnáváni vzájemně mezi sebou, ale vždy s vnější, předem danou škálou. Navíc zohledňujeme to, že děti jsou motivovány získávat dobré známky. Proto známkujeme stupni 1, 2, 3 a N (nepovedlo se). Žák má možnost si s pomocí učitele a jeho zpětné vazby látku lépe procvičit a test napsat znovu.

Zcela zásadní v našem novém testování a hodnocení je zpětná vazba od pedagoga. Myslíme si, že nejen známka je v tomto ohledu funkční. Naopak komentář, který dítěti sdělí napřímo, co je jeho silnou a co slabší stránkou, funguje mnohem lépe. Děti se stanou díky tomu zodpovědnější za svůj pokrok. Cítí, že učitel vnímá, na čem pracovaly a v čem se zlepšily.

Pedagog není na výuku, ani na testování a hodnocení sám.

Učitelé jsou z naší strany vybaveni vším potřebným a mají zajištěnou non stop metodickou podporu (také ve formě videí ZDE). Naše metoda obsahuje propojený systém aktivit, her a možností, jak angličtinu procvičovat. K dispozici máme skvělé vizuální pomůcky.

Děti jsou z hodin Wow!English zvyklé mluvit, opakovat, doplňovat, zkrátka komunikovat. Videosekvence jsou zcela neoddělitelnou součástí naší metody, jde o propracovaná videa s anglickým učitelem Stevem která děti vtáhnou do světa angličtiny. Praktikujeme tzv. imerzní učení, kdy se dítě do angličtiny zcela vnoří. Jazyk učíme v kontextu, nikdy nejde o nácvik jednotlivých slov nebo vytržených jazykových struktur, vždy fungujeme v daném prostředí. U dětí je velmi oblíbená forma automatizace nového učiva formou her. Ve Wow!English se nic nepřekládá, vše se odehrává v angličtině, ale díky gestům, mimice, obrázkům, videím a propracované metodě děti rozumějí a nepotřebují překlad do mateřského jazyka. Angličtinu učíme tak, jako se děti učí svůj rodný jazyk od rodičů.

Srovnáme-li to třeba s matematikou, tam se musíme naučit základ a na něm stavíme. U jazyků to tak není, tam jde o spíš o vrstvení – různé znalosti a dovednosti na sebe vrstvíme jako cibule – informace „nasáváme“ v různou dobu a nezávisle na sobě, zkoušíme nové věci používat v komunikaci s okolím, děláme chyby a na základě nich se posouváme. Řada lidí, kteří se učili překladovou metodou (slovíčka jako seznam a gramatické poučky bez kontextu) může mít potíž se dostat přes jednu konkrétní bariéru (tzv. zásek), a proto raději nebudou komunikovat, než aby něco řekli špatně. To u Wow!English nehrozí, přizpůsobili jsme tomu naši metodu výuky i testování.

A jaké jsou ohlasy od těch, kdo už podle Wow!English učí a testují?

„Srovnatelnost s dříve používanými učebními materiály? Nesrovnatelné! Aktuálnější (a tím nepochybně dětem bližší) slovní zásoba, širší spektrum gramatických jevů, více cvičení pro komunikaci ve dvojicích, mnohem více možností poslechu, videoklipy s reálným obličejem, perfektním jazykem a výraznou mimikou, v materiálech pro starší děti rozsáhlejší texty zaměřené na čtení s porozuměním a aktivity vybízející k samostatnému psaní, mnoho bonusových materiálů, kopírovatelné materiály, zásoba her a aktivit, srozumitelná metodická příručka pro učitele.“ Mgr. D. Jedličková, ZŠ MŠ Mošnov.

Pro bezpečné pochopení metody výuky i testování Wow!English nabízíme akreditované kurzy zaměřené na hodnocení a testování všech jazykových dovedností.

Učitelé Wow!, objednávejte knihu TESTOVÁNÍ A HODNOCENÍ s Wow!English ZDE.

Dejte metodě výuky a testování angličtiny Wow!English šanci. Přinášíme ucelený systém s novými hrami, vizuálem a tabulkou s detailním popisem hodnoticí škály, protože najednou díky zpětné vazbě žáci uvidí, jak se v rámci svých výkonů posouvají kupředu.  

 

 

Zpět na články

MyWow

Interaktivní portál My Wow! rozhodně stojí za návštěvu. Nejen že zde najdete spousty zábavných videí se Stevem, Maggie a Bobbym, ale díky aplikacím pro Android a iOS si videa pustíte kdykoliv, kdekoliv a bez reklam. No není to super?